Stel je eens voor..

…dat je zonder strijd en voortdurende conflicten weer met je ex zou kunnen communiceren, dat je zonder spanning in elkaars nabijheid kunt zijn, dat je kinderen profiteren van de ontspannen en gemakkelijke omgang tussen hun ouders. 

NIEUWS! DvanReesZorg, gecontracteerd zorgaanbieder!

DvanReesZorg voldoet aan alle door de Regio Twente gestelde eisen en voorwaarden die in de aanbesteding zijn gesteld! Dit betekend dat DvanReesZorg zich een gecontracteerd zorgaanbieder mag noemen. De raamovereenkomst integrale inkoop Wmo 2015 en jeugdwet is getekend

Scheidingscoaching

  • Geweldloze communicatie
  • Neuraliseren van emoties
  • Voor het belang van het kind

Verschil scheidingscoach
en mediator

Een mediator richt zich op het juridisch-financiële proces zoals het convenant regelen en het ouderschapsplan. Als gespreksleider/bemiddelaar heeft deze de houding van; Jullie moeten er samen uitkomen. Als scheidingscoach richt ik mij op het psychosociale proces en leer ouder(s) om hun emoties te neutraliseren, beter te communiceren en uit het conflict te blijven (=vaardigheden en coaching). Coaching bij scheiding is bewezen effectief als basis voor succesvolle mediation.

DvanReesZorg - Scheidingscoachpraktijk
Mijn naam is Danny van Rees en ik ben gecontracteerd WMO zorgaanbieder bij de gemeente Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Mijn hoofdactiviteit is scheidingscoaching. Coaching bij scheiding is relatief onbekend en daar wil ik dan ook graag meer bekendheid aan geven.

Verschil scheidingscoach en mediator, bemiddelaar.
Een mediator richt zich op het juridisch-financiële proces zoals het convenant regelen en het ouderschapsplan. Als gespreksleider/bemiddelaar heeft deze de houding van; Jullie moeten er samen uitkomen. Als scheidingscoach richt ik mij op het psychosociale proces en leer ouder(s) om hun emoties te neutraliseren, beter te communiceren en uit het conflict te blijven (=vaardigheden en coaching). Zodra deze fase is bereikt zijn ouders in staat om in het belang van het kind goede afspraken te maken. De relatie wordt niet meer beinvloed door rouw, emotie en frustratie.

Doel van coaching bij scheiding:
Het doel van mijn werk als coach is het voorkomen en laten doen afnemen van vechtscheidingen. Dit draagt preventief bij aan de inzet van jeugdzorg. Omdat ouders zelf leren anders in de situatie te staan, is nadere hulp vaak niet meer nodig. Bijkomende winst is het reduceren van juridische strijd, of eindeloze afspraken bij de mediator, wat veel geld, stress energie doet besparen.

Kinderen behoren niet de dupe te worden van het uit elkaar gaan van de ouders. Scheiden is iets neutraals, de ouders en de omgeving zorgen echter voor de lading die eraan gegeven wordt. En juist die lading is schadelijk voor het kind. Het is dan ook belangrijk dat ouders weten hoe ze een scheiding het best kunnen benaderen en verwerken. Voor, tijdens- en na een scheiding kan ik de ouder daarbij helpen.

Aanbod:
Aan de hand van psycho educatie, oefeningen en het aanleren van tools maak ik de ouder bewust van het eigen gedrag. Het gedrag wordt vervolgens vertaald naar de relatie tot de andere ouder. Bij deze vorm van aandacht voor de scheidingssituatie richt ik mij voornamelijk op een ouder, eenzijdige coaching. Dit omdat ouders vaak met emoties te maken hebben die direct gerelateerd zijn aan de situatie of de andere ouder, het is een individueel proces (beide ouders zijn wel afzonderlijk van elkaar coachen). Pas wanneer de ouder neutraal in de situatie is komen te staan kan deze open staan voor de andere ouder. Het is belangrijk dat de ouder zijn of haar emoties verwerkt heeft om weer beschikbaar te kunnen zijn voor de kinderen, en om verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Ouders gaan namelijk niet voor niets uit elkaar. Aan het eind van een relatie zijn ouders in een bepaald conflictmodel beland. Vaak is deze ontstaan door de gebeurtenissen die hebben geleid tot de scheiding zoals vreemdgaan, uit elkaar groeien, onverenigbare verschillen of karakterverschillen. Een ruziemodel kan snel escaleren en leidt in veel gevallen tot een vechtscheiding. Dit is echter niet wat ouders willen.

Modules:
Om te stoppen met strijden is kennis nodig van het conflict waar ouders in zitten. Daar help ik de ouders bewust van te worden. Dit doe ik aan de hand van de modules: Emotieneutralisatie en conflictherkenning en hantering. Ook het aanleren van geweldloze communiceren is een belangrijk onderdeel in het voorkomen van escalaties. Het moduleprogramma wordt individueel aangeboden, waardoor er haarfijn  aangesloten wordt op de doelen van de klant. Per module zijn er verschillende onderdelen beter of minder van toepassing, hier wordt samen met de klant naar gekeken.
Het moduleprogramma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

- Emotie neutraliseren en rouw
- Communicatie
- Conflictstijlen
- Belang van het kind
- Kind en scheiding (verwerkingsfasen)
- Opvoeden twee huishoudens
- Ouderonthechting

DvanReesZorg biedt ook: 
Opvoedondersteuning

  • Psycho-educatie
  • Hulp bij opvoedvragen
  • Omgaan met (puber)gedrag

DvanReesZorg Biedt ook hulp bij: 
Zelfstandig leven

  • (jong) Volwassenen
  • Omgaan met AD(h)D en autisme
  • Invulling geven aan het leven