Hoe zou het leven zijn met controle over de situatie?

Het leven is niet altijd vanzelfsprekend, en soms is de grip op een situatie verloren. Dat zorgt voor spanning, een machteloos gevoel en is bovenal vermoeiend. DvanReesZorg biedt begeleiding en coaching om jou te helpen de controle terug te pakken.

NIEUWS! DvanReesZorg, gecontracteerd zorgaanbieder!

DvanReesZorg voldoet aan alle door de Regio Twente gestelde eisen en voorwaarden die in de aanbesteding zijn gesteld! Dit betekend dat DvanReesZorg zich een gecontracteerd zorgaanbieder mag noemen. De raamovereenkomst integrale inkoop Wmo 2015 en jeugdwet is getekend

Scheidingscoaching

  • Geweldloze communicatie
  • Neuraliseren van emoties
  • Voor het belang van het kind

Opvoedondersteuning

  • Psycho-educatie
  • Hulp bij opvoedvragen
  • Omgaan met (puber)gedrag

Verschil scheidingscoach en mediator

Een mediator richt zich op het juridisch-financiĆ«le proces zoals het convenant regelen en het ouderschapsplan. Als gespreksleider/bemiddelaar heeft deze de houding van; Jullie moeten er samen uitkomen.Als scheidingscoach richt ik mij op het psychosociale proces en leer ouder(s) om hun emoties te neutraliseren, beter te communiceren en uit het conflict te blijven (=vaardigheden en coaching). 

Zelfstandig leven

  • (jong) Volwassenen
  • Omgaan met AD(h)D en autisme
  • Invulling geven aan het leven